Contributie en bestuur ijsclub D.O.W.

Contributie seizoen 2017 – 2018

Leden: € 8,00 ( Gezinskaart)

Donateurs: €3,00

Entree baan niet leden: €3,00

Bestuur:

Voorzitter:

 

Wieger Postma

Tel: 0518451843

Secretaris:

 

Arend Doldersum

Tel: 0518452159

Penningmeester:

 

Durk de Vries

Tel: 0518451279

Bestuurslid:

 

Sake Bokma

Tel: 0518452162

Bestuurslid:

 

Hendrik Giesing

Tel: 0518451607

Bestuurslid:

 

Jan Boomsma

Tel: 0518451610

Bestuurslid:

 

Ysbrand Althuis

Tel: 0518452198

Bestuurslid:

Leden administratie

Jolanda Douma

Tel: 0518452107

Bestuurslid:

 

Attie van der Let

Tel: 0613055624

Ereleden:

Johannes Wobma †

Jan Bakker †

Jan Giesing †

Jan W Baarda

Jan Rinsma

Louw Kodde

Durk de Vries

Arend Doldersum

Contributie seizoen 2016 - 2017

Contributuie seizoen 2016 - 2017

Leden:                                € 8,00         ( Gezinskaart)

Donateurs:                         €3,00

Entree baan niet leden:    €3,00               

  • 1
  • 2