Uitslag prikslee wedstrijd op woensdag 1 december 1993

 

Ijsclub Menaam DOW web

 

Uitslag prikslee wedstrijd op woensdag 1 december 1993.

 

Dames  (aantal deelnemers 7)

Heren  (aantal deelnemer 12)

1e prijs: Melanie Tjoelker

1e prijs: Klaas Harm Wiggermans

2e prijs: Sytske Baarda

2e prijs: Sjoerd Leijenaar

 

3e prijs: Lou Kodde

 

Uitslag schooljeugdwedstrijd op dinsdag 22 februari 1994

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag schooljeugd wedstrijd op dinsdag 22 februari 1994.

Uitslag:

Meisjes groep 3                                                                                                                  

1e prijs: Petra Donia                                                                                                     

2e prijs: Anneke van der Plaats                                                                               

3e prijs: Marrit Klat                                

Jongens groep 3

1e prijs: Marcel Visser 

2e prijs: Mark Vennik   

3e prijs: Sander Groenewoud                                          

Meisjes groep 4                                                                                                             

1e prijs: Ingrid Wassenaar                                                                     

2e prijs: Nynke Dijkstra                                                                       

3e prijs: Judith Stellingwerf               

Jongens groep 4   

1e prijs: Antwan Hutten  

2e prijs: Andre van der Beek    

3e prijs: Auke de Jong                                                                

Meisjes groep 5                                                              

1e prijs: Marije Witvoet                                                                                               

2e prijs: Mandy Reiding                                                                                        

3e prijs: Dorien Alberda                        

Jongens groep 5

1e prijs: Duco Visser 

2e prijs: Lucas Hartkamp   

3e prijs: Auke Vogel                                                                

Meisjes groep 6                                                                                                   

1e prijs: Janny Sijbesma                     

2e prijs: Mettie Dijkstra                                                                                       

3e prijs: Anna Wassenaar                   

Jongens groep 6 

1e prijs: Ronny Pietersma         

2e prijs: Richard Zondervan          

3e prijs: Arjen Wassenaar                                                                                           

Meisjes groep 7                                                                                                                    

1e prijs: Tite Maaike Dijkstra                                                                                    

2e prijs: Janny Reiding                                                                                

3e prijs: Freya Kuperus                       

Jongens groep 7

1e prijs: Wadse Temme 

2e prijs: Henk Rodenhuis  

3e prijs: Arnoud de Jong                                                      

Meisjes groep 8                                                                                                                        

1e prijs: Anna Riewald                                                                                            

2e prijs: Doutsje Aukes                                  

3e prijs: Femke Telenga                     

Jongens groep 8 

1e prijs: Klaas Boomsma    

2e prijs: Marc Mulder 

3e prijs: Hans van Kampen                                                         

Ronde wedstrijd

Meisjes groep 6 t/m 8

1e Bonny Donia

2e Anna Riewald                                                                                                                                      

3e Ellis Vos

Jongens groep 6 t/m 8       

1e Klaas Boomsma                                                                                                                                               

2e Meindert Schiphof                                                                                                                                                 

3e Marc Mulder

 

Uitslag marathon voor C rijders en Veteranen op zaterdag 30 december 1995

 

Ijsclub Menaam DOW web

 

Uitslag marathon voor C rijders en Veteranen op zaterdag 30 december 1995.

Uitslag:

1e Richard Touber

Stiens 

2e Wietze Jongsma

Oosthem  

3e Bernard Bouma

Oldetrijnje

4e Karel Hylkema

Bakhuizen 

5e Rintje de Vries

Elahuizen

6e Dicky Zuidema

Jonkerslân 

7e Johan Ter Schuur

Heerrenveen    

8e Johnny Hoekstra

Heerenveen 

9e René van der Meulen

Kampen

 

 

Uitslag jeugdleden wedstrijd op vrijdag 29 december 1995

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag jeugd ledenwedstrijd op vrijdag 29 december 1995.

Meisjes 6 – 8 jaar

1e prijs: Daniële Koops

2e prijs: Mariska de Vries

3e prijs: Ingeborg Bul

Meisjes 8 – 10 jaar

1e prijs: Johanna Nieuwhof

2e prijs: Ingrid Wassenaar

3e prijs: Annemarie Bralts

Meisjes 10 – 12 jaar

1e prijs: Marije Witvoet

2e prijs: Dorien Alberda

3e prijs: Miranda Sijbesma

Jongens 6 – 8 jaar

1e prijs: Jan Hein Koops

2e prijs: Sybe Vogel

3e prijs: Pierre Algra

Jongens 8 – 10 jaar

1e prijs: Frank Hiemstra

2e prijs: Arthur Lettinga

3e prijs: Mark Vennik

10 – 12 jaar

1e prijs: Duco Visser

2e prijs: Lucas Hartkamp

3e prijs: Antwan Hutten

Ronde wedstrijd

Meisjes                                     

1e  Marije Witvoet                  

2e Anita Tjalsma                       

3e Bianca altenburg                     

Jongens:

1e  Martijn van der Valk

2e   Duco Visser

3e  Lucas Hartkamp     

 

     

Meer artikelen...