Uitslag gemeente Menaldumadeel marathon op dinsdagavond 12 februari 1991

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag gemeente Menaldumadeel marathon voor dames en heren op dinsdagavond 12 februari 1991

Uitslag dames  (11 deelneemsters)

1e Dukke Zijlstra

Deinum

 

2e Barbara Heerschop

Menaldum

 

3e Alies van Weperen

Menaldum

 

4e Renske van Weperen

Menaldum

 
 

1e Arie de Jong

Menaldum

 

2e Daan Aalberts,

Marrssum

 

3e Sietse Bouma

Menaldum

 

4e Rintje Twijnstra

Menaldum

 

5e Jan Boomsma

Dronrijp

 

6e Ypke Bouma

Menaldum

 

 

 

 

 
     

   

 

 

 

 

 

 

 
   
   

     
     

 

 

 

Uitslag school wedstrijd op donderdag 14 februari 1991

Jongens 12 – 13 jaar ( 15 deelnemers)

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag schoolwedstrijd op donderdag 14 februari 1991

Meisjes 6 – 7 jaar (34 deelnemers)                                 

1e prijs: Sandra Baarda                                                                                                    

2e prijs: Femmie Fokkema                                            

3e prijs: Janny Sijbesma                                                   

4e prijs: Anna Wassenaar

Jongens: 6 – 7 jaar   (24 deelnemers)

1e prijs: Gert Jan  Bruinsma   

2e prijs: Wander van Tuinen

3e prijs: Marc Hansen

Meisjes 8 – 9 jaar ( 45 deelnemers)                                   

1e prijs: Mariëlle Lootsma                                                    

2e prijs: Hijke Bierma                                                             

3e prijs: Agneta Zondervan                                                  

Jongens 8 – 9 jaar ( 45 deelnemers)

1e prijs: Klaas Boomsma

2e prijs: Wilco Bijlsma

3e prijs: Dirk Jan Veenstra

Meisjes 10 – 11 jaar  (38 deelnemers)                            

1e prijs: Agnes Baarda                                                         

2e prijs: Siepie Wijma                                                    

3e prijs: Linda Lettinga                                                        

Jongens 10 – 11 jaar ( 40 deelnemers)

1e prijs: Pieter Otte Kingma

2e prijs: Douwe Freek Osinga

3e prijs: Niels de Jong

Meisjes 12 – 13 jaar (5 deelnemers)                                  

1e prijs: Melanie Tjoelker                                                     

2e prijs: Natalie Zijlstra                                                           

3e prijs: Rixt Bonnema                                                            

Jongens 12 – 13 jaar ( 15 deelnemers)

1e prijs: Wybren Dijkstra

2e prijs: Arnoud Lootsma

3e prijs: Marten Jan Giesing

4e prijs: Dahlan Baron

Ronde wedstrijd

Meisjes ( 2 ronden)                                                                

1e Mariëlle Lootsma                                                            

2e Elke Vervoort                                                                      

3e Melanie Tjoelker                                                                 

Jongens (3 ronden)

1e Wybren Dijkstra

2e Arnoud Lootsma

3e Klaas de Jong

 

Uitslag jeugd leden wedstrijd en estafette op zaterdag 2 januari 1993

Ijsclub Menaam DOW web 

Uitslag jeugdledenwedstrijd  estatafette op zaterdag 2 januari  1993

Meisjes 6 – 8 jaar                                           

1e prijs: Cobie Bekius                                      

2e prijs: Patricia Punter                                    

3e prijs: Alberdina Algra                                  

Jongens 6 - 8 jaar

1e prijs: Jacob Aukes

2e prijs: Marcel Rauch

3e prijs: Martijn van der Valk

Meisjes 9 – 10 jaar                                           

1e prijs: Anna Riewald                                     

2e prijs: Tite Maaike Dijkstra                           

3e prijs: Bettine Hoekstra                                

Jongens 9 – 10 jaar

1e prijs: Klaas Boomsma

2e prijs: Meindert Schiphof

3e prijs: Jorrit Sijtema

Meisjes 11 – 12 jaar                                        

1e prijs: Sandra Klumper                                   

2e prijs: Corina Koster                                      

3e prijs: Tineke Dijkstra                                  

Jongens 11 – 12 jaar

1e prijs: Wynand Koudenberg

2e prijs: Folpert Douma

3e prijs: Gert Jan Halbesma

Meisjes/ Jongens 13 – 14 jaar

1e prijs: Wybren Dijkstra

2e prijs: Klaas Jan de Jong

3e prijs: Brechtje Vermaat

Marathon voor jongens en meisjes

Meisjes

1e Brechtje Vermaat

2e Anneke Dijkstra

3e Corina Koster

Jongens

1e Wybren Dijkstra

2e Pieter Otte Kingma

3e Klaas Jan de Jong

Uitslag estafette  op zaterdag 2 januari 1993   ('s avonds)

1e prijs: Liesbeth Dijkstra

               Klaas Hiemstra

               Albert Walsweer

2e prijs: Jildau  Sijtema

              Jan Giesing

              Tetman de Boer

3e prijs: Alies van Weperen

              Jan de Roos

              Peter Rinsma

 

 

Uitslag estafette wedstrijd op maandag 29 november 1993

 

Ijsclub Menaam DOW web

 

 Uitslag estafette wedstrrijd   op maandag 29 november 1993.

Uitslag

1e prijs: Barbara Heerschop

Hein Riewald

Klaas Boomsma

2e prijs: Annerie van Smeden

Arend Dijkstra

Durk de Boer

3e prijs: Liesbeth Dijkstra

Marten Jan Giesing

Folkert Bouma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag jeugd wedstrijd op woensdag 1 december 1993

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag jeugd wedstrijd op woensdag 1 december 1993.

Meisjes groep 3 – 4                                                                                         

1e prijs: Cassandra Bruinsma                                                                                          

2e prijs: Ingrid Wassenaar                             

3e prijs: Alet van Tuinen                                         

Jongens  groep 3 – 4

1e prijs: Marcel Visser 

2e prijs: Frank Wassenaar

3e prijs: Jan Hein Koops                   

Meisjes groep  5 – 6                                                                                                   

1e prijs: Anita Tjalsma                                   

2e prijs: Marije Witvoet                                                                                                

3e prijs: Anna Wassenaar                             

Jongens groep 5 – 6     

1e prijs: Ronny Pietersma

2e prijs: Duco Visser

3e prijs: Arjen Wassenaar                                             

Meisjes groep 7 –  8                                      

1e prijs: Anna Riewald                                                                                               

2e prijs: Ellis Vos                                                                                                           

3e prijs: Freya Kuperus                               

Jongens groep  7 – 8

1e prijs: Klaas Boomsma  

2e prijs: Jorrit Sijtema 

3e rpijs: Peter Nieuwhof

Ronde wedstrijd

Meisjes

1e Bonny Donia

2e Anna Riewald

3e Doutsje Aukes

3e Ellis Vos

Jongens

1e Klaas Boomsma

2e Meindert Schiphof

3e Jorrit Sijtema

Meer artikelen...