Uitslag gemeente Menaldumadeel marathon op dinsdagavond 12 februari 1991

 

Ijsclub Menaam DOW web

Uitslag gemeente Menaldumadeel marathon voor dames en heren op dinsdagavond 12 februari 1991

Uitslag dames  (11 deelneemsters)

1e Dukke Zijlstra

Deinum

 

2e Barbara Heerschop

Menaldum

 

3e Alies van Weperen

Menaldum

 

4e Renske van Weperen

Menaldum

 
 

1e Arie de Jong

Menaldum

 

2e Daan Aalberts,

Marrssum

 

3e Sietse Bouma

Menaldum

 

4e Rintje Twijnstra

Menaldum

 

5e Jan Boomsma

Dronrijp

 

6e Ypke Bouma

Menaldum