• vp
  • Banner 1

WELKOM

Dit is de site van ijsclub DOW Menaam, via de site houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

Algemene ledenvergadering op 17 december uitgesteld

 

Ijsclub Menaam DOW web

De algemene ledenvergadering van ijsclub D.O.W  op  17 december  is tot nader order uitgesteld  i.v.m de corona maatregels. Wij hopen in 2021 de vergadering als nog uit te schrijven.

Vanaf heden worden de leden en donateurs kaarten weer bezorgd. Leden betalen  jaarlijks €8,00,  donateurs  €3,00.  Wilt u het bedrag alvast klaar leggen. Namens de bezorgers hartelijk dank.

Het bestuur.

 

 

Jubileumboek 50 jaar D.O.W.

                                                  Er zijn nog enkele jubileum boeken verkrijgbaar

                                                      Jubileumboek 50 jaar D.O.W

  

 

Ijsclub DOW Menaam
 
Ijsclub DOW Menaam Gisteravond een prachtige receptie avond gehad van het 50 jarig jubileum van de ijsclub D.O.W. Ook is gisteravond het jubileum boek gepresenteerd 50 jaar ijsclub D.O.W. Het is een prachtboek werk met verhalen van o.a Jan Roelof Kruithof, Yep Kramer ( vader van Sven Kramer) Rein Jonker en Bennie van der Weide. Ook de plaatselijke rijders zoals Ypke Bouma en Barbara Heerschop hebben een verhaal geschreven over hun schaats carrïere. Ook leuke verhalen van  de ereleden en een leuk verhaal van oud voorzitter Jan Bakker  en uiteraard alle uitslagen van de verreden wedstrijden.

Contact