Informatie

Contributie 2020 – 2021

Leden: €8,00

Donateurs: €3,00

Entree baan niet leden: €3,00

Bestuur:

 

Voorzitter

 

Wieger Postma

Tel: 0518451843

Secretaris:

 

Arend Doldersum

Tel: 0518452159

Penningmeester:

 

Durk de Vries

Tel: 0518451279

Bestuurslid :

 

Sake Bokma

Tel: 0518452162

Bestuurslid :

 

Hendrik Giesing

Tel: 0518451607

Bestuurslid :

 

Jan Boomsma

Tel: 0518451610

Bestuurslid :

 

Ysbrand Althuis

Tel: 0518452198

Bestuurslid :

Ledenadministratie

Jolanda Douma

Tel: 0652148049

Bestuurslid :

 

Attie van der Let

Tel: 0613055624

Bestuurslid :

 

Jan Willem Bokma

 

Bestuurslid :

 

Jan Giesing

 

Website beheerster:

 

Jannie Doldersum

0518452159

 

Ereleden:

 Johannes Wobma †

 Jan Bakker †

 Jan Giesing †

 Jan W Baarda †

 Jan Rinsma

 Lou Kodde

 Durk de Vries

 Arend Doldersum